O autorze
Bartosz Mańkowski. Przedsiębiorca i manager z kilkuletnim stażem w biznesie internetowym.
Zawodowo zajmuje się promocją i budowaniem obecności małych i średnich przedsiębiorstw w
internecie. Na co dzień doradza również kilku większym firmom w zakresie optymalizacji modelu biznesowego. Na co dzień rozwija swoją firmę pod marką www.polscyspecjalisci.pl. Prywatnie jest pasjonatem sportów motorowych i miłośnikiem książek. Marzy o zdalnym zarządzaniu firmą i życiu w podróży.

To jest firma doskonała!

Od czasu kiedy 6 lat temu rozpocząłem swoją zawodową przygodę spotkałem w swoim życiu wielu Przedsiębiorców przekonanych o tym, że stworzyli doskonały biznes. Jako osoba, która w rodzinie nie posiada nikogo, kto prowadził w swoim życiu własną firmę zadawałem sobie pytanie „Co to znaczy doskonała firma?”.

Firma skłonna do działania.
Skłonność do działania i podejmowania decyzji to jedna z ważniejszych cech jakie powinna posiadać firma dążąca do miana „doskonałej”. Obecna sytuacja rynkowa wymusza na firmach, oraz na osobach zarządzających organizacjami szybkość podejmowania decyzji. Organizacje o zbyt rozbudowanych procedurach i rozproszonej decyzyjności napotykają na szereg trudności, które obecnie są w stanie przesądzić o ich istnieniu. Sytuacja w wielu branżach potrafi zmieniać się w ciągu kilku dni, chociażby za sprawą przełomowych rozwiązań wprowadzanych przez konkurencję. Zapewne pamiętasz co wydarzyło się na rynku telekomunikacyjnym gdy Play zdecydował się wprowadzić ofertę z nielimitowanymi połączeniami w obrębie wszystkich polskich sieci? Tempo reakcji pozostałych telekomów było zaskakująco różne. Jeden z nich wprowadził do swojej oferty podobną promocję 12 godzin. Innym zajęło to kilka tygodni, ze względu na znacznie rozbudowaną strukturę organizacyjną.

Firma żyjąca blisko Klienta.
Podstawowym założeniem istnienia firmy jest generowanie przychodów, które powstają w wyniku oferowania usług lub produktów, na które jest zapotrzebowanie na rynku. Tak mówią mądre książki, które oboje czytaliśmy. Jest to bardzo aktualna kwestia, jednak dzisiaj Klient jest bardzo świadomy. Coraz częściej wie czego chce i sugeruje firmie w jaki sposób powinna zaspokajać jego potrzeby. Czy firma słucha? Od tego w dużym stopniu zależy jej rentowność oraz poziom zadowolenia Klientów. Dobra relacja z Klientem wielokrotnie pozwalała wygrywać mojej firmie z dużo większymi i kapitałowo silniejszymi konkurentami.

Firma autonomiczna.
Coraz częściej duże podmioty dzielą się na wyspecjalizowane jednostki, których zadaniem jest realizowanie jasno określonych zadań. Możliwość decydowania, oraz większa samodzielność w znacznym stopniu wpływa na motywację pracowników oraz poziom konkurencyjności oferty, za którą są odpowiedzialni. Mniejsze zespoły są bardziej zgrane. Szybciej rozwiązują napotykające ich problemy. Coraz więcej moich znajomych decyduje się na budowanie firm opartych o rozproszoną strukturę organizacyjną i zatrudnianie współpracowników na zasadzie pracy zdalnej ocenianej wyłącznie za wyniki pracy.


Firma wydajna.
Zwiększona decyzyjność wpływa pozytywnie na morale personelu. Kiedy ludzie czują, że od jakości ich pracy zależy los ich firmy pracują znacznie wydajniej. Dzięki wysokim kompetencją interpersonalnym zarządzający zespołem Menadżer może utrzymać ten proces na długie miesiące poprzez odpowiednie nagradzanie członków zespołu, którzy wykazują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Inwestowanie przez firmę w umiejętności zarządzania czasem, optymalizację procesów zarządzania projektami to jedna z ważniejszych cech „firmy doskonałej”.

Firma zarządzana poprzez wspólne wartości.
Zauważyłem, że nic tak nie jednoczy zespołu jak walka o wspólne wartości. Bardzo często założyciele spisują je podczas układania misji lub wizji swojej firmy, jednak równie często pozostają one tylko w ich świadomości. Szkoda, ponieważ nic tak nie motywuje ludzi jak poczucie bycia częścią organizacji oraz możliwość ich współtworzenia. Mylnie uważa się, że główną motywacją pracowników firm jest wyłącznie sfera finansowa. Aby zrozumieć absurd tego twierdzenia wystarczy zadać sobie pytanie:

„Czy wolałbym zarabiać 20% więcej i pracować w złej atmosferze, mieć szefa, który przypisuje sobie wszystkie sukcesy a porażki zwala na mnie, czy może zarabiać 20% mniej i z przyjemnością przychodzić do pracy, być równomiernie odpowiedzialny za sukcesy, porażki i tempo rozwoju firmy?”.

Firma - specjalista w swojej dziedzinie.
To zdanie zdaje się być abstrakcyjne w kontekście prowadzenia firmy, jednak takie nie jest. Rzadko jest tak, że firma od pierwszego dnia powstania zarabia pieniądze, które potrafią utrzymać cały potrzebny jej zespół ludzi. W zespole niemal zawsze znajdują się kompetencje, które można spieniężyć na rynku, jednak nie wpisują się one w to, czym z założenia miała zajmować się firma. To bardzo częsty problem. Osoba zarządzająca firmą powinna umieć odmówić szybkich pieniędzy, jeśli nie pomagają one w rozwoju firmy. Ratowanie się „fuszkami” pogłębia jedynie problem, choć daje pozory rozwiązania go.

Firma o płaskiej strukturze organizacyjnej.
Jestem przekonany, że tego punktu nie muszę Tobie opisywać. Istnieją na rynku takie firmy, które są firmami Dyrektorów i Menadżerów w których nie wiadomo kto zajmuje się pracą leżącą u podstaw wytwarzanych usług. Ten problem dotyczy nie tylko firm sprzedażowych, w których każdy z handlowców dostaje możliwość rekrutacji i budowania zespołu. Dotyczy wielu innych branży, w których nadmierne rozbudowanie struktury w „głąb” powoduje wydłużenie procesu decyzyjności i kompletne rozmycie odpowiedzialności za poszczególne procesy. Finalnie oczywiście odpowiedzialność dotyka wszystkich, którzy są „niżej” niż ich przełożony. Płaska struktura organizacyjna zapewnia szybki przepływ informacji, możliwość natychmiastowej reakcji na zmiany w branży oraz zachowanie partnerskiej kultury pracy.

Firma zdyscyplinowana i swobodna.
Ten punkt celowo zostawiłem na sam koniec, ponieważ wypływa on wprost z punktów poprzednich. Dobrze wdrożone myśli wymienione we wcześniejszej części tekstu są podstawą do wzrostu poczucia swobody wewnątrz firmy. Sytuacja w której każdy wie za co odpowiada ułatwia określanie codziennych zadań do wykonania. Rozbicie każde projektu na odpowiednio małe elementy powoduje, że staje się on niesłychanie prosty. Kiedy praca zaczyna wydawać się prosta zaczyna stawać się przyjemną i znika na dobre problem niskiej motywacji w pracującym zespole.

Aby firma z powodzeniem mogła aspirować do miana „doskonałej” kadra zarządzająca musi zrozumieć, że taką organizacją zarządza się dużo łatwiej. Podstawowym problemem wdrażania zmiany jest spadek poczucia „bycia potrzebnym” przez kadrę wyższego szczebla. Może się okazać, że firma nie wymaga już tak rozbudowanej struktury zarządzania i jedyną rolą Menadżera jest nadawanie kierunku i dbanie o to, aby firma realizowała jej statutową misję.
Trwa ładowanie komentarzy...